dm Bio pire od jabuke, 700 g

dm Bio pire od jabuka i banane, 360 g

dm Bio pire od jabuka i manga, 360 g

dm Bio pire od jabuka i marelica 360 g

dm Bio pire od jabuka i krušaka, 360 g