Kako se prijaviti na natječaj za posao?


Dokumentacija

Potpuna prijava za posao sastoji se od sljedećeg:
• Molba (motivacijsko pismo)
• Životopis

Ukoliko molbu šaljete poštom, složite ju pregledno.
• Napišite svoju molbu osobno, izbjegavajte gotove predloške.
• Pobudite svojom molbom interes poslodavca koji treba steći dojam da ste upravo Vi prava osoba za njihov tim.
• Ažurirajte svoju dokumentaciju (npr. aktualan datum molbe i životopisa)

Molba/motivacijsko pismo

• Ukoliko se prijavljujete na raspisani natječaj, pozovite se na njega.
• Kratko i sažeto (u pravilu najviše 1 stranica) objasnite zašto se natječete za navedeno radno mjesto i zašto ste upravo Vi prava osoba za to radno mjesto.
• Pripazite na pravopis i gramatiku.

Životopis

• Strukturirajte životopis pregledno.
• Napišite životopis kronološki.