Molbe

Dobrodošle su sve angažirane osobe…

…osobe koje cijene dobru atmosferu, kod koje su visoka odgovornost i timski rad u ravnoteži, a vlastiti razvoj i školovanje imaju posebno značajnu ulogu.