Podijeli i ispiši

color #000000
color #000000

Uloga prehrane u zdravlju i ekologiji

Zdravlje je preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja, a hrana koju jedemo i način na koji se ta hrana proizvodi ključni su za naše zdravlje. Jedan od glavnih izazova 21. stoljeća je kako održati zemljine resurse na prihvatljivoj razini, a pritom proizvoditi količinu hrane dovoljnu za prehranu rastuće svjetske populacije. Ekološka poljoprivreda i kvalitetna prehrana temelj su zdravlja naših tijela, naših zajednica i našeg planeta.

Podatak da samo 15 % pretilih ljudi jede previše savršeno ilustrira važnost pravilne prehrane - nije bitno samo koliko jedemo, bitno je i što jedemo.

Prehrambene navike nisu samo jedan od glavnih uzroka kroničnih bolesti, već utječu i na klimatske promjene. Potrošnja hrane ima vrlo složen odnos sa zdravljem i okolišem. Trendovi proizvodnje, distribucije i potrošnje hrane naglasak stavljaju na prerađenu hranu te na pretjeran unos crvenog mesa i mliječnih proizvoda, što ima negativan utjecaj na okoliš.

• Procjenjuje se da u EU 16 % svih emisija ugljičnog dioksida otpada na uzgoj stoke
• S udjelom od 70 %, poljoprivreda je najveći potrošač vode na svijetu

Ovaj problem nemoguće je riješiti samo tehnološkim napretkom već je potrebno mijenjati postojeće prehrambene navike. 

Ekološka poljoprivreda

Kada pričamo o ekološkoj (organskoj) poljoprivredi, mislimo na proces proizvodnje bez primjene mineralnih gnojiva, hormona i pesticida. Taj proces je vrlo složen, no u konačnici rezultira održivim gospodarenjem koje obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane i sirovina te preradu primarnih proizvoda. Cilj ekološke proizvodnje je zaštita okoliša i ljudskog zdravlja.

Ekološka poljoprivreda osigurava zdrav uzgoj i zdravu hranu, štiteći tlo i vode, promovirajući biološku raznolikost i smanjujući zagađenje okoliša. Uz to, ekološka poljoprivreda isplativ je model – analiza* pokazuje da je poslovanje organskih i konvencionalnih farmi u prosjeku usporedivo.

Uz to, istraživanja pokazuju da je organska hrana često boljeg okusa od one umjetno uzgojene te da sadržava 10% više antioksidanasa koji štite od raznih bolesti.

Budućnost

Kako bismo nahranili dodatne 2 milijarde ljudi na Zemlji do 2050. godine, morat ćemo proizvoditi što više hrane sa što manje sredstava.  Ekološka poljoprivreda pomoći će nam pri suočavanju s izazovima koji su pred svima nama.

Uz razvoj ekološke poljoprivrede svakako je bitno educirati  javnost o zdravoj prehrani – šarolika, sezonska prehrana ne samo da je temelj poslovanja na kojem možemo graditi eko poljoprivredu već je i temelj zdravog života svake osobe.

dm već desetljećima daje svoj doprinos razvoju svijesti kupaca o ekološkoj poljoprivredi i kvalitetnoj prehrani, a od 20. travnja ove godine našim kupcima nudimo i novi dm Bio asortiman, sastavljen samo od brižljivo odabranih sastojaka koji potječu iz kontrolirane ekološke poljoprivrede. Uzgoj i proizvodnja sirovina koje se koriste u dm Bio proizvodima baziraju se na organskim gnojivima i mineralima te pesticidima biljnog porijekla, a izbjegava se korištenje gnojiva i pesticida umjetnog podrijetla. Na razvoj vlastite robne marke zdrave hrane odlučili smo se kako bismo našim kupcima omogućili izbor proizvoda kojima ne utječu pozitivno samo na svoje zdravlje već i na očuvanje okoliša i razvoj ekološke poljoprivrede.

 

Izvori:
European Parliamentary Research Service – Sustainable Agriculture
European Public Health & Agriculture Consortium – Towards a healthier, more sustainable CAP
Greenpeace International – The Solution – Ecological Farming
Greenpeace International – Defining Ecological Farming
European Commission - Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

*https://www.uni-hohenheim.de/i410a/ofeurope/organicfarmingineurope-vol5.pdf