Podijeli i ispiši

color #000000
color #000000

11.05.2015.

Poziv školama na uključenje u Akciju "Zeleni korak"

Ovim putem pozivamo Vas na uključenje u akciju Zeleni korak, akciju prikupljanja starog papira u hrvatskim osnovnim školama, te Vam dostavljamo sve detalje vezane uz uključenje u Akciju, njezino provođenje te sustav bodovanja i nagrađivanja najuspješnijih škola u Akciji.

 

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJU ZELENI KORAK 
• Od primitka obavijesti o Akciji prikupljanja staroga papira Zeleni korak koja se šalje 11.5.2015. svim osnovnim školama zainteresirane škole mogu se samoinicijativno prijaviti za aktivno sudjelovanje svojih učenika u Akciji.
• Krajnji rok za slanje prijava iz svih škola i njihovo prikupljanje jest 18.5.2015. do 23:59 sati, a sve se prijave šalju isključivo na e-mail adresu: info@dmgreencity.com
• Svaka škola u prijavi za sudjelovanje u Akciji obvezna je dostaviti sljedeće podatke:
puni naziv škole, poštanski broj i točnu adresu, OIB, broj žiroračuna i kontakt osobe te broj učenika škole.
• NAPOMENA: u slučaju samostalne prijave područnih škola, iste je dužna prijaviti njihova matična škola uz dostavu obaveznih podataka navedenih u prethodnoj točki te uz jasnu naznaku da se prijava odnosi na područnu školu. Pritom je obvezno navesti: puni naziv područne škole, poštanski broj i točnu adresu, kontakt podatke voditelja područne škole i ukupan broj učenika.

PRAVILA SUDJELOVANJA
• Učenici svih škola koje se u roku prijave u Akciju prikupljaju stari papir od 18. 5. 2015. do 29. 5. 2015. godine.
• Svaka škola dužna je samostalno se pobrinuti za kontejner ili koje drugo adekvatno mjesto odlaganja i čuvanja staroga papira te pritom osigurati uvjete potpune sigurnosti za učenike i školu.
• Vaganje, otkup i preuzimanje staroga papira odvijat će se u razdoblju od 1. 6. 2015. do 12. 6. 2015., a prema dogovoru škole s Unijapapirom d.d. (kontakt mail – ivan.prsa@unijapapir.hr)
• Svaka škola koja sudjeluje u akciji Zeleni korak biti će nagrađena od strane Unijapapira s iznosom ekvivalentnim otkupnoj cijeni po jedinici težine (400 kn / toni), a novac će Unijapapir doznačiti školama u roku od 30 dana od dana objave rezultata akcije.
• Nakon objave rezultata, deset najboljih škola koje sakupe najviše starog papira bit će pozvano na dodjelu dm green city nagrada gdje će im biti uručena nagrada i priznanje za postignuće koje su ostvarile po pitanju očuvanja okoliša. Nagrade će biti uručene na svečanosti dodjele dm green city nagrada u Zagrebu, o čemu će pobjednici akcije biti pravovremeno obaviješteni.

SUSTAV BODOVANJA I NAGRAĐIVANJA
Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se na način da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole. Škole će se moći prijavljivati na sljedeći način: Matične škole (bez pripadajućih područnih škola) će se prema broju učenika podijeliti u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 - 120, 2. KATEGORIJA: 121 - 220, 3.KATEGORIJA: 221 – 320, 4.KATEGORIJA: 321 – 520, 5.KATEGORIJA: 521 <) i iz svake kategorije jedna će škola biti izvučena kao pobjednica prema prethodno opisanome sustavu bodovanja. Od ove godine područne škole se moraju prijaviti samostalno na način da će i one biti podijeljene u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 - 9, 2. KATEGORIJA: 10 - 20, 3. KATEGORIJA: 21 – 30, 4.KATEGORIJA: 31 – 40, 5.KATEGORIJA: 41<) te će i u tom slučaju iz svake kategorije biti proglašena po jedna pobjednička područna škola prema istom prethodno navedenom kriteriju.
NAPOMENA: Matične škole u prijavi pristupaju samostalno, bez pripadajućih područnih škola, prijavljujući ukupan broj učenika matične škole. Područne škole pristupaju prijavi samostalno, navodeći samo ukupan broj učenika područne škole koja se prijavljuje u akciju. 

DEFINICIJA POJMOVA
MATIČNA ŠKOLA – osnovna škola koja ima status pravne osobe i koja može i ne mora imati jednu ili više svojih podružnica (područnih škola).
PODRUČNA ŠKOLA - nije pravna osoba i obavlja djelatnost osnovnog školstva kao podružnica matične osnovne škole.
UKUPAN BROJ UČENIKA – ukupan broj učenika jedne osnovnoškolske obrazovne ustanove koja je prijavljena u akciju kao: a) matična škola bez pridruženih područnih škola
b) područna škola.

NAGRADE
Predstavnici deset škola, 5 područnih i 5 matičnih najuspješnijih u akciji Zeleni korak bit će pozvani na dodjelu dm green city nagrada gdje će im biti uručene skulpture akademskog umjetnika Ive Gašparića, a vrijedne nagrade partnera projekta: mikroskop za nastavu i iznos na dm darovnoj kartici u vrijednosti od 5.000,00 kn biti će uručeni svakoj školi ponaosob. Razred škole koja sakupi količinski najviše papira bit će nagrađen jednodnevnim izletom u jedan od hrvatskih nacionalnih parkova ili parkova prirode.