Podijeli i ispiši

color #000000
color #000000

Opći uvjeti poslovanja

Pristajem da dm-drogerie markt d.o.o., inozemne tvrtke koje pripadaju dm grupi i sudjeluju u dm active beauty programu te centralne službe dm-drogerie markt d.o.o.  i tih tvrtki osobito tvrtka Cards & Systems EDV-Dienstleistungs GmbH, prikupljaju, obrađuju i međusobno prosljeđuju moje osobne podatke navedene u prijamnom formularu za izdavanje kartice te podatke o mojim kupnjama na dm prodajnim mjestima u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža dm active beauty program te postprodaje i marketinga proizvoda dm grupe. Pristajem da se moji osobni podaci mogu iznositi u zemlje navedenih osoba i tvrtki. Potpuni popis navedenih osoba i tvrtki te zemalja u kojima su registrirane dostupan je na adresi www.dm-drogeriemarkt.hr te potvrđujem da sam s istim upoznat. Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku opozovem ovu izjavu o suglasnosti. Opoziv izjave o suglasnosti zabranjuje daljnju obradu mojih osobnih podataka te sam upoznat  da u slučaju opoziva prestajem biti korisnikom kartice i ne mogu više koristiti predviđene pogodnosti. Upoznat sam s pravom da se u svakom trenutku mogu usprotiviti obradi mojih osobnih podataka u svrhe marketinga u kojem slučaju se moji podaci više neće koristiti u tu svrhu. dm active beauty kartica nudi članovima dm active beauty programa isključivo pogodnosti te ne stvara nikakvu obvezu za korisnika kartice, a naročito ga ne obvezuje na kupnju. Svojim pristankom potvrđujem da sam upoznat s Općim uvjetima poslovanja te da iste u cijelosti prihvaćam. Pravo postati korisnikom kartice ima svaka punoljetna osoba.
 

Izdavanje kartice
Izdavatelj dm active beauty kartice (u plastificiranom i/ili digalnom obliku) dm-drogerie markt d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 5a. Kartica je vlasništvo izdavatelja. Korisnikom kartice može postati svaka punoljetna osoba. Kartica se korisniku izdaje besplatno. Preuzimanjem kartice korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Po ispunjenju prijave putem dm active beauty terminala ili putem Internet adrese www.dm-drogeriemarkt.hr, korisnik dobiva privremenu karticu. Privremena kartica vrijedi do dostave osobne kartice korisniku ili do opoziva. Osobna kartica dostavit će se korisniku poštom u roku od 6 tjedana od zaprimanja zahtjeva korisnika. Prikupljeni bodovi na privremenoj kartici prenose se na osobnu karticu korisnika. Osobna kartica izdaje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Po ispunjenju prijave putem dm aplikacije na mobilnim uređajima  korisnik u sklopu dm aplikacije automatski dobiva na raspolaganje digitalnu karticu.  Digitalna kartica vrijedi neodređeno vrijeme, odnosno do opoziva.

Korištenje
Kartica (u plastificiranom i/ili digalnom obliku) nije prenosiva te ne predstavlja sredstvo plaćanja. Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju.

Korisnik kartice ima pravo prikupljati dm active beauty bodove uz predočenje kartice prije zaključenja računa na blagajni u prodajnim mjestima izdavatelja u Republici Hrvatskoj, a po izvršenom plaćanju. Za svakih potrošenih 10,00 kn za kupnju robe po jednom računu, korisnik ostvaruje pravo na 1 dm active beauty bod. Prikupljeni bodovi se zbrajaju.

Korisnik može na isti način prikupljati bodove i na prodajnim mjestima dm grupe u inozemstvu koja sudjeluju u dm active beauty programu i prihvaćaju korištenje kartice. Inozemni uvjeti pretvorbe potrošenog novčanog iznosa u dm active beauty bodove mogu biti različiti od onih u Republici Hrvatskoj.

dm active beauty bodovi prestaju vrijediti po isteku dvije godine od dana kada su prikupljeni, a svi bodovi stariji od 2 godine brisat će se u pravilnim razmacima svaka tri mjeseca 30.6., 30.9., 31.12. te 31.3.

Prikupljene bodove korisnik može zamijeniti za aktualne pogodnosti predviđene u dm active beauty programu, ispisivanjem odgovarajućih kupona na dm active beauty terminalima, aktivacijom kupona u dm aplikaciji  i na blagajnama u prodajnim mjestima izdavatelja kartice. Izdavatelj može odbiti zamjenu zgužvanih ili oštećenih kupona.

Realizacija kupona ili bona Svijeta prednosti moguća je isključivo uz istovremeno skeniranje kupona ili bona i kartice (u plastificiranom i/ili digalnom obliku)  ili privjeska za ključeve na blagajni te isti ne mogu biti zamijenjeni za novčana sredstva.

Pojedinosti o aktualnim pogodnostima u dm active beauty programu dostupne su na dm active beauty terminalima u prodajnim mjestima izdavatelja u Republici Hrvatskoj i na Internet adresi dm-drogerie markt-a d.o.o. Hrvatska.

Dodatne kartice (privjesci za ključeve)
Korisnik kartice nakon prijave može uz svoju osnovnu karticu putem dm active beauty terminala naručiti do dvije dodatne kartice. Svaka dodatna kartica sadrži po dva privjeska za ključeve. Privjesci za ključeve mogu se koristiti umjesto osnovne kartice za prikupljanje bodova i ostvarivanje pogodnosti u okviru dm active beauty programa, a vrijede do opoziva. Prikupljeni bodovi i ostvarene pogodnosti na svim privjescima za ključeve zbrajaju se i upisuju na osnovnu karticu korisnika. Privjeske za ključeve korisnik može dati na korištenje trećim osobama, pri čemu izdavatelj nije odgovoran za štetu koja bi korisniku mogla nastati korištenjem privjesaka za ključeve od strane trećih osoba.

Gubitak ili krađa kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice ili privjeska za ključeve, korisnik može zatražiti zamjensku karticu odnosno privjesak za ključeve putem besplatnog dm active beauty info telefona 0800 365 86 33, i to od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati. Izdavatelj nije odgovoran za postupanja s aplikacijom / u aplikaciji koja budu nastala nakon  gubitak mobitela na kojemu je instalirana dm aplikacija te u njoj izvršena prijava u program lojalnosti Svijet prednosti.

Otkaz
Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice i svih privjesaka za ključeve izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu i sve privjeske za ključeve. Izdavatelj ima pravo u svako doba bez obrazloženja otkazati korištenje kartice korisniku, uz opoziv važenja kartice i svih privjesaka za ključeve. U tom se slučaju svi kuponi i pogodnosti ponuđene korisniku kartice moraju iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju vrijediti.

Dostava korisniku
Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je korisnik obavijestio izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja
O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će korisnika obavijestiti putem internetske stranice dm-a www.dm-drogeriemarkt.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 8 dana od dana objave na navedenoj web stranici dm-a, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavatelju niti pisanim putem otkaže korištenje kartice.

Aktualni Opći uvjeti poslovanja dostupni su na Internet adresi dm-drogerie markt-a d.o.o. Hrvatska.

Zaštita osobnih podataka
Korisnik kartice (u plastificiranom i/ili digalnom obliku)  suglasan je da izdavatelj, inozemne tvrtke koje pripadaju dm grupi i sudjeluju u dm active beauty programu te centralne službe izdavatelja i tih tvrtki, osobito tvrtka Cards & Systems EDV-Dienstleistungs GmbH, mogu prikupljati, obrađivati i međusobno prosljeđivati korisnikove osobne podatke navedene u zahtjevu za izdavanje kartice te podatke o korisnikovim kupnjama na dm prodajnim mjestima. Korisnik kartice suglasan je da se njegovi osobni podaci mogu iznositi u zemlje navedenih osoba i tvrtki. Potpuni popis navedenih osoba i tvrtki te zemalja u kojima su registrirane dostupan je na Internet adresi dm-drogerie markta*  te korisnik kartice potvrđuje da je s istim upoznat. Svrha prikupljanja, obrade i prosljeđivanja osobnih podataka korisnika je omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža dm active beauty program te postprodaja i marketing proizvoda dm grupe. Osobni podaci korisnika mogu se koristiti radi utvrđivanja identiteta u slučajevima sumnje na krađu ili krađe u prostorijama dm-drogerie markta te u drugim slučajevima zlouporabe ili nanošenja štete. Osobni podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku opozvati ovu izjavu o suglasnosti te da u tom slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku usprotiviti se obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketi-nga u kojem slučaju se njegovi osobni podaci više neće koristiti u tu svrhu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede od 10.2.2016. godine.

Primjenjivo pravo/mjesno nadležni sud
Primjenjuje se hrvatsko pravo. Mjesno nadležni sud: Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka
dm-drogerie markt d.o.o.
Kovinska 5a
10090 Zagreb-Hrvatska
Tel: + 385 1 3670 100 
e-mail: info@dm-drogeriemarkt.hr
web: www.dm-dogeriemarkt.hr 

 

Popis tvrtki (zaposlenika koji u njima rade) koje imaju mogućnost pristupa podacima korisnika active beauty Svijeta prednosti u svrhu izrade dm active beauty kartice odnosno kontrole ostvarenih dm active beauty bodova i ostvarenih pogodnosti:

 

tvrtke nositeljice programa:
dm-drogerie markt d.o.o.
Kovinska 5a
10090 Zagreb-Hrvatska
+ 385 1 3670 100
www.dm-drogeriemarkt.hr

 
dm-drogerie markt GmbH
Günter Bauer Straþe  1
5073 Wals-Austria
+ 43 662/8583-0
www.dm-drogeriemarkt.de

tvrtka koja izdaje kartice:
Cards&Systems EDV-Dienstleistungs GmbH
Landstrasser Hauptstrasse 5
1030 Wien-Austria
+ 43 1 790 33 - 0
www.cardsys.at

tvrtka koja se bavi obradom podataka:
Filiadata Informationssysteme Für Den Handel GmbH
Carl-Metz-Str. 17
Karlsruhe-Germany
+ 72155922500


tvrtka koja se bavi unosom podataka u sistem (za korisnike koji ne ispune prijavnicu putem terminala ili interneta):
EP-direct d.o.o.
Vlaška 44
10000 Zagreb-Hrvatska
+ 385 1 45 65 389
www.ep64.hr


tvrtka koja se bavi tiskom materijala:
Printera Grupa d.o.o.
Ulica dr. Franje Tuđmana 14a
10431 Sveta Nedjelja - Hrvatska
+ 385 1 33 78 600
www.printera.hr

 
tvrtke koji se bave direktnim adresiranjem gotovih active beauty kartica i promo materijala na kućnu adresu korisnika:
meiller direct GmbH
Gutenbergstr. 1-5
92421 Schwandorf-Deutschland
+49 9431 6200
www.meillerdirect.com

Österreichische Post AG
Adressmanagement
Postgasse 8
1010 Wien-Austria
www.post.at
 

Weber Escal d.o.o.
Zastavnice 38a
10251 Hrvatski Leskovac
+385 1 61 75 111
www.weber-escal.com

HP-Hrvatska pošta d.d.
Jurišićeva 13
10000 Zagreb
www.posta.hr
 

tvrtke koje se bave slanjem promotivnih poruka (SMS, Viber, WhatsApp) 

infobip d.o.o.
Mletačka 12/III
52100 Pula
www.infobip.com

Serotonin studio d.o.o.
Babonićeva 119
10000 Zagreb

Hrvatski Telekom d.d.
Savska cesta 32
10000 Zagreb
01 4911 000
www.hrvatskitelekom.hr

IT jedan d.o.o.
Selska 90a
10000 Zagreb
01 3477 900
www.it1.hr

REPLY MEDIA d.o.o.
Zagorska 15
10000 Zagreb


 

Izmjene Općih uvjeta poslovanja Svijeta prednosti kao pročišćeni tekst objavljene su dana 25.10.2016. godine i stupaju na snagu 14 dana od objave.